Jumat, 03 September 2010

Surat Al-IkhlasTerjemahannya:


1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."


Tidak ada komentar:

Posting Komentar